Crosstalks

(2009-2011): Taskforce Duurzaamheid

Intro

De ontwikkeling en realisatie van een duurzaamheidsvisie zijn kernwaarden voor de partners van de Universitaire Associatie Brussel en voor de VUB. Hoe geraakt een campus op zoek naar duurzaamheid van fragmentatie naar integratie? De Taskforce Duurzaamheid wil een antwoord zoeken op die vragen aan de hand van een reeks workshops die het containerbegrip duurzaamheid ontleden in al haar facetten aan de hand van best practices en inspirerende casestudies uit binnen- en buitenland.

About

Onderzoeksprojecten jump to
Opleidingsonderdelen
jump to

onderzoeksprojecten

Voor een overzicht van alle VUB onderzoeksprojecten rond duurzaamheid kan u op de R&Dsite terecht van VUB. Deze pagina is enkel toegankelijk voor personen met een VUB-account.

opleidingsonderdelen

Bachelors
- Leefmilieutechnologie en duurzame materialen (Hubert Rahier), in de bachelor ingenieurswetenschappen
- Topics in international trade and sustainable development (ULB titularis), in de bachelor handelsingenieur, bachelor TEW
- Milieuaspecten van het ingenieursberoep (Hubert Rahier), in de 1ste bachelor ingenieurswetenschappen
- Milieutechnologie (Joseph Billen), in de bachelor chemie, bachelor bio-ingenieurswetenschappen: chemie en materialen

Masters
- Duurzame logistiek en mobiliteit (Cathy Macharis), in de master handelsingenieur, master TEW en master Geografie
- Toerisme en duurzame regionale ontwikkeling (KUL-titularis), in de master in de geografie
- Agro-ecologie en duurzaam beheer van productiesystemen (KUL-titularis), in de master in de geografie
- Issues of major groups and sustainable development (Emmanuel Boon), in de master of advanced studies in human ecology
- Sustainability of materials (Hubert Rahier), in de master in de chemie, master ingenieurswetenschappen: chemie en materialen
- Thermische centrales en hun milieu impact (Gustaaf Boon), in de master ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
- Europese en Vlaamse milieuwetgeving (Ludo Holsbeek), in de master biologie en de master biomedische wetenschappen
- Geïntegreerd practicum in natuurbeheer en milieubeleid (Nico Koedam) in de master biologie
- Geïntegreerd practicum in milieu en volksgezondheid (Micheline Volders) in de master biologie
- Milieutechnologie (Joseph Billen), in de master ingenieurswetenschappen: chemie en materialen
- Milieueffectenrapportering in de master geografie
- Milieuwetgeving: chemisch technische aspecten in de master in de chemie, master ingenieurswetenschappen: chemie en materialen
- Interdisciplinair seminarie milieuwetenschappen (Frank Dehairs) in de master wijsbegeerte en moraalwetenschappen, master in de biologie, master in de chemie
- Chemische interacties in en met het milieu (Georges Laus) in de master in de chemie, master in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen
- Environment and development (Emmanuel Boon), in de master of advanced studies in Human Ecology
- Environmental Risk Assessment, in de master of advanced studies in Human Ecology
- Environmental geology (Edward Keppens) in de master of physical land resources (interuniversitair programma)
- Social, Political, Economical and Environmental Aspects of Water Engineering (Philippe Quevauviller) in master in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde, master of water resources engineering (interuniversitair programma)
- Environmental Monitoring (Lieven Bervoets) in de master of marine and lacustrine science and management (interuniversitair programma)
- Environmental Impact Assesment (Steven Degraer) in de master of marine and lacustrine science and management (interuniversitair programma)
- Environmental Monitoring (Karlien Soetaert) in de master of marine and lacustrine science and management (interuniversitair programma)
- Environmental Chemistry: measuring and modeling (Marc Elskens) in de master chemie en de master in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen

Master na master
- Master thesis within subject of sustainable mobility and supply chain management (Cathy Marcharis), in de master na master in European integration and development
- Globalisation, international law and sustainable development (Servatius Van Thiel) in de master na master in international en europees recht en master na master of international and european law.

*Niet al deze vakken zijn vrij toegankelijk: voor een aantal gelden nl. 'pre-requisites', waarbij een bepaalde voorkennis
is vereist voor je wordt toegelaten om het beoogde vak bij te wonen. Meer informatie over het opleidingsaanbod van de Vrije Universiteit Brussel vindt u hier.

Neem ook een kijkje op de website van het instituut voor PostAcademische Vorming (iPAVUB) voor postgraduaatopleidingen aan de Vrije Universiteit Brussel.

People

TASKFORCE o.l.v. Marleen Wynants (CROSSTALKS)

* Dimitri Devuyst (Dienst Milieu)
* Jacques De Ruyck (Faculty of Applied Sciences Department of Mechanical Engineering Building)
* Els Van Bruystegem (EcoCampus)
* Magali Decloedt (Duurzaam Hoger Onderwijs - DHO Vlaanderen)
* Gert De Coorde (UPV)
* Grietje Goris (iPAVUB)
* Frank Scheelings (Archivist-Records Manager)
* Guy Capals (UCOS - vzw internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling)
* Mark Runacres (Onderzoekscoördinator IWT, Erasmus Hogeschool Brussel)
* Sara Engelen (CROSSTALKS)
* Bart Verheecke (Wecom Erasmus Hogeschool Brussel)

Organisation

Marleen Wynants is CROSSTALKS Operational Director
[E]
[T] 32 (0)2 629 22 18

Sara Engelen is CROSSTALKS Production Assistant
[E]
[T] 32 (0)2 629 22 18