Crosstalks

22/04/2016 - De zin en onzin van kankerscreening in kankerpreventie

Info

Date: 
22 Apr 2016
Place: 

ICAB, Zaal Madera, Witter Patersstraat 4, 1040 Brussel

Van 2015 tot 2018 toetst Crosstalks in een reeks van thematische workshops nieuwe trends en initiatieven die zich in de gezondheidszorg aandienen aan de drie kernbegrippen uit ons gezondheidsmodel – betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit – en gaat na welke invloed ze hebben op de verantwoordelijkheid van de verschillende stakeholders en de solidariteit tussen die stakeholders onderling.

Programme: 

Vaccins tegen baarmoederhalskanker, bevolkingsonderzoeken naar dikkedarmkanker, en borstkankerscreening... De laatste jaren zet de overheid alsmaar meer in op preventie van kanker, want voorkomen is beter dan genezen. Maar zijn deze maatregelen voldoende efficiënt of moeten we verder gaan en ook genmutaties systematisch gaan opsporen? En in welke mate beschikken burgers over de nodige informatie om zelf te beslissen of ze al dan niet aan die screenings deelnemen? Vanuit deze werkvergadering wil Crosstalks nieuwe inzichten genereren rond preventie in de gezondheidzorg en beleidsgerichte antwoorden formuleren.

Moderator: Sarah Hoeck (UAntwerpen)

8.30-9.00u.: Registratie en koffie/thee

9.00-9.15u.: Verwelkoming door Marleen Wynants (Crosstalks)

9.15-10.00u.: Jan Willem Coebergh (Prof. em. Erasmus Universiteit, Rotterdam): 'Bevolkingsonderzoek op kanker: ogenschijnlijke eenvoud verdwijnt achter concurrerende innovatie en in big data chaos'

10.00-10.40u.: Jacques de Grève (UZ Brussel): ‘Systematische genetische screening als preventie bij borstkanker’

10.40-11.00u.: Pauze

11.00-12.30u.: Discussie en voorstellen

12.30-13.30u.: Lunch

 

Registration

Deelname is gratis, maar registratie is verplicht. Klik hier voor het online registratieformulier.

Bios / Slides

Prof. em. Jan Willem Coebergh (°1946) studeerde geneeskunde en sociale geneeskunde aan de Universiteit van Leiden, en heeft een onevenaarbare expertise in kankerepidemiologie. Zijn eerste professionele stappen zette hij bij het Planbureau Nieuwbouw en de afdeling Beleidsontwikkeling van het Academisch Ziekenhuis Leiden (1974-79), als secretaris van de Gezondheidsraad Den Haag voor borstkankerscreening (1979-1980), en op de afdeling Interne Geneeskunde van Leiderdorp (1980-81). Daarna begon hij aan het Erasmus MC Rotterdam (1981-2014) waar hij in 1991 ook promoveerde. Hij werkte er achtereenvolgens op de afdelingen Epidemiologie, Beleid & Management en Maatschappelijke Gezondheidszorg, waar hij vanaf 2005 de leiding had over leerstoel Kankersurveillance.
Van 1982 tot 2013 was Jan Willem Coebergh nauw betrokken bij de uitbouw van kankerregistratie in Zuid-Nederland (Integraal Kankercentrum Zuid - IKZ) en vanaf 1989 voor heel Nederland (Integraal Kankercentrum Nederland - IKNL). Vanaf 1984 leidde hij in opdracht van de overheid en KWF ook de toekomstverkenningen voor kankerzorg in Nederland (1984-87 en 1997-2005). Daarnaast is hij ook medeoprichter van GERIONNE (Geriatrische Oncologie Nederland) en zetelde hij in de stuurgroepen van Europese registratienetwerken zoals Eurocare en het European Network of Cancer Registries en EU-kaderprogrammaprojecten voor kankerpreventie en kankerregistratie zoals Eurocadet en Eurocourse.
Sinds 2000 is J.W. Coebergh redacteur Epidemiologie en Preventie bij het European Journal of Cancer, en in 2005 kreeg hij de Professor Muntendamprijs van het KWF.
Ten slotte speelt hij sinds zijn emeritaat in 2011 een adviserende rol in de evaluatie van velerlei Europese onderzoeksprogramma's en beurzen.

Jacques De Grève studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel en het National Cancer Institute, Verenigde Staten. Hij is hoofd van de afdeling Medische Oncologie van het Oncologisch Centrum in het UZ Brussel, en van het Laboratorium voor Moleculaire Oncologie (VUB). Hij heeft een bijzondere interesse in genomisch gestuurde translationele therapeutische studies bij longkanker en andere vormen van kanker, en genetisch gedreven borst- en eierstokkanker. Zijn laboratoriumonderzoek omvat het onderzoek naar verbeterde werkwijzen voor TKI-remming bij longkanker. Jacques De Grève is daarnaast ook voorzitter van The Belgian Society of Medical Oncology (ESMO), hoofdredacteur van The Belgian Journal of Medical Oncology, lid van het College van geneesheren voor Oncologie en voorzitter van de Belgische werkgroep voor de ontwikkeling van nationale kankerrichtlijnen. Hij is coördinator van de opleiding oncologie aan de VUB, hoogleraar medische oncologie, coördinator van het postgraduaat kankeronderzoek aan de VUB en coördinator van een nationaal interuniversitair postgraduaat in de medische oncologie.

Sarah Hoeck studeerde sociologie en epidemiologie aan de Universiteit Antwerpen, en behaalde in 2014 doctoraat in de medische sociologie. Zij werkt sinds 2013 als projectcoördinator voor het Vlaamse bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker in het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) en is als wetenschappelijk medewerkster ook verbonden aan de Faculteit Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen, binnen de vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde.
Als projectcoördinator is zij mede verantwoordelijk voor zowel de praktische organisatie van het bevolkingsonderzoek en de wetenschappelijke output daarvan, en zij zetelt daarvoor ook in de betrokken werkgroepen om de efficiëntie en kwaliteit van het bevolkingsonderzoek te waarborgen en bij te sturen indien nodig.