Crosstalks

22-11-2016 - Duurzame Dinsdagen #1 - Een duurzame campus: coherent beleid en een geëngageerde gemeenschap

Info

Date: 
22 Nov 2016
Place: 

VUB, Pleinlaan 9, Verdieping -1, 1050 Brussel

Part of project: 
2016: Duurzame Dinsdagen

De VUB streeft ernaar om in al haar activiteiten rekening te houden met de duurzame ontwikkeling van de instelling. Na het bindend klimaatakkoord van Parijs en We Are Paris is de tijd rijp voor nieuwe ambities. Daarom organiseren VUB en Crosstalks drie inspirerende namiddagen waarop studenten, professoren, beleidsmakers, actoren uit het middenveld en de bedrijfswereld duurzaamheidsthema’s verkennen en verdiepen; drie momenten om van denken naar doen te evolueren.

Programme: 

De voorbije jaren werden op de VUB heel wat maatregelen genomen om een duurzame campus te worden. Via een participatieve workshop en een grote online enquête, stelde VUB eerder dit jaar aan haar personeel en studenten de vraag wat een duurzame universiteit voor hen betekent. De resultaten daarvan zullen op 22 november worden voorgesteld, samen met een aantal concrete initiatieven. Omdat de transitie naar een duurzame campus niet van groendaken, elektrische wagens en gezonde voeding alleen afhangt, zullen ook aan aantal VUB-personeelsleden oproepen tot verandering, en hun ideeën lanceren.

13:45 - Onthaal

14:00 - Presentatie resultaten duurzaamheidsforum en bevraging + voorstelling VUB-beleid hierrond door Cathy Macharis en Nic Van Craen + Q&A

14:30 - Case 1 - Niels De Temmerman: 'Duurzaam materialenbeheer en transformeerbare constructies op de VUB-campus'

14.45 - Case 2: Philippe Merckx en Rebecca Lefevere: 'Het verduurzamingstraject van het VUB-resto'

15.00 - Pauze

15:15 - Case 3: Bas de Geus: 'De gezondheidsvoordelen van fietsen'

15:30 - Case 4: Tom Deliens en Peter Clarys: 'Friet of fruit? Friet- en fruitexperiment in het VUB-restaurant.'

15:45 - VUB'ers pitchen hun idee en roepen op tot actie:

Inge Cornillie - Een tweede leven voor koffiegruis

Jean Hugé - Welk soort CO2-compensatie voor VUB-dienstreizen?

GreenTeam - Van akker naar campus: hoe het Boeren-en-Buren-project bekendheid geven?

Philippe Westbroek - Wat zijn ESCO's en zijn ze interessant voor VUB?

Ann Van Driessche - Countdown to zero

16:00 - Verdeling actiegroepen en brainstorm

17:00 - Receptie

Klik hier voor meer info over duurzaamheid aan VUB

Bios / Slides

Cathy Macharis is Directeur van MOBI (Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre) en vakgroepvoorzitter van BUTO (Business Technology and Operations) van de Vrije Universiteit Brussel. Prof. Macharis is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel waar ze 'Supply Chain Management', en 'Duurzame mobiliteit en logistiek' doceert. Ze is voorzitter van de Brusselse Mobiliteitscommissie (RMC) en van de subcommissie goederenvervoer. Haar onderzoek focust op duurzame logistiek en stedelijke mobiliteit. Zij zorgt voor de academische coördinatie van het We Are Paris initiatief van de VUB dat dit najaar loopt.

Nic Van Craen is algemeen beheerder en voorzitter van de stuurgroep duurzame ontwikkeling van VUB.

Niels De Temmerman studeerde af als ingenieur-architect (VUB, 2002), maakte een doctoraat over ontplooibare constructies voor architecturale toepassingen (2007) en is sinds 2010 docent aan het departement Architectonische Ingenieurswetenschappen. Hij is lid van de VUB-onderzoeksgroep AE-LAB (Architectural Engineering Lab) en staat aan het hoofd van het team TRANSFORM (Transformable Structures for Sustainable Development). Met zijn team van 10 ingenieur-architecten doet hij onderzoek naar transformeerbare constructies, met als doel de gebouwde omgeving aanpasbaarder te maken, en daardoor duurzamer. Hij werkt samen met tal van onderzoekers, beleidsorganen en de industrie en geeft lezingen in binnen- en buitenland. Door innovatieve onderzoeksconcepten rond aanpasbaar bouwen in het onderwijs te brengen tracht hij de nieuwe generatie ingenieurs en architecten te inspireren om tegelijk kritisch en bedachtzaam met onze gebouwde omgeving om te gaan.

Bas de Geus is professor aan de vakgroep Menselijke Fysiologie, Faculteit LK van de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2003 doet hij onderzoek naar verschillende aspecten van fietsen. Veel mensen in onze westerse samenleving bewegen te weinig. Dagelijks pendelen met de fiets geeft de mogelijkheid om dit probleem op te lossen. In zijn onderzoek vergelijkt Bas de Geus de positieve(gezondheidsbevorderend effect van fysieke activiteit) en negatieve (invloed van luchtvervuiling en verkeersongeval) effecten van fietsen voor transport op de gezondheid.

Tom Deliens is postdoctoraat onderzoeker en onderwijsassistent aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen. In zijn onderzoek zoekt hij naar correlaties tussen lichaamsgewicht en -samenstelling, fysieke fitheid, voeding, fysieke activiteit en sedentair gedrag (energiebalans) bij (jong)volwassenen. In het kader van zijn doctoraat (getiteld: ‘Body weight and energy balance related behaviours’, behaald op 27 mei 2016) werd een prijsexperiment uitgevoerd in het VUB-restaurant met als doel studenten gezondere (en meer duurzame) voedingskeuzes te laten maken. Het onderzoek werd recentelijk gepubliceerd in het vaktijdschrift Plos One.

Peter Clarys is Master in de Lichamelijke Opvoeding en Master in de Biomedische Research Wetenschappen en als hoogleraar verbonden aan de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is coördinator van de afstudeerrichting Fysieke Activiteit Fitheid en Gezondheid binnen de master Lichamelijke Opvoeding. Zijn onderzoek situeert zich in het brede domein van voeding, fysieke activiteit en fitheid. Naast specifieke aspecten binnen deze domeinen (vegetarische voeding, sportvoeding, meten van fysieke activiteit, morfologische fitheid, metabole fitheid) onderzoekt hij hun onderlinge realties en beïnvloedende factoren.

Philippe Merckx is hoofd van het VUB-restaurant. Streven naar meer duurzaamheid is al lang de politiek van het restaurant. Naast de 40 Dagen Zonder Vlees is er elke dag een groot ‘diervrij’ aanbod, koffie is er enkel fairtrade, alle vis komt van duurzame visserijen of aquacultuur, veel van de groenten van biologische landbouw enzovoort. Door stapsgewijs en continu te verbeteren is het restaurant, waar dagelijks ongeveer 1500 maaltijden worden geserveerd een voorbeeld geworden voor duurzame grootkeukens. Sinds 1 maart 2016 serveert het restaurant ook elke dag een volwaardige veganistische maaltijd.

Rebecca Lefevere is geoloog (UGent). Na een paar jaar bodemsanering en milieu-educatie (Good Planet Belgium), ging ze in 2008 op VUB aan de slag als wetenschappelijk medewerker voor het project Education for Sustainable Development. Sinds 2010 is ze mobiliteits- en duurzaamheidscoördinator bij de preventie- en milieudienst waar ze zowel VUB als organisatie als de VUB-gemeenschap (stapsgewijs) mee verduurzaamt door in te zetten op de 4 E’s: Encourage, Engage, Enable and Exemplify. Het bottom-up werk is sinds 2015 in de enthousiaste handen van het GreenTeam VUB.

Het GreenTeam is een driekoppig jobstudententeam dat mee de duurzaamheidsvisie van de VUB heel concreet vertaalt naar projecten voor personeel en vooral studenten. Een duurzame VUB door studentenogen en door studentenhanden... Hun avonturen kun je volgen op Facebook.

Inge Cornillie is een doorgewinterd VUB'ster. Ze studeerde er economische wetenschappen en voor ze in 2008 naar VUB terugkeerde was ze product manager bij Belgacom. Vandaag is ze afdelingshoofd van het Financieel Management en verantwoordelijk voor de onderzoeksprojecten. Inge Cornillie wordt vooral enthousiast wanneer goede ideeën ook werkelijk gerealiseerd kunnen worden. Ze drinkt graag koffie en een artikeltje in Bruzz over Permafungi inspireerde haar om een gelijkaardig initiatief uit te werken op onze campus. Het volume(koffiegruis) is er ongetwijfeld, nu nog de wil en een aantal mensen om het idee uitgevoerd te krijgen.

Jean Hugé is Doctor in de Wetenschappen (VUB & ULB), Bio-Ingenieur (UGent) en behaalde een Master in Conflict & Development (UGent). Sinds 2012 werkt hij op het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling rond de functies en toepassingen van impactanalyse (sustainability assessment) in transities voor duurzame ontwikkeling. Tussen 2005 en 2011 werkte hij op de Vrije Universiteit Brussel en op de Université Libre de Bruxelles op verschillende beleidsondersteunende projecten met een focus op de analyse en ontwikkeling van ex ante impactanalyses in Vlaanderen en in ontwikkelingslanden (in het bijzonder in Afrika). Via de projecten Steunpunt Duurzame Ontwikkelling, KLIMOS en SEPIA heeft hij ervaring met participatieve processen, discoursanalyse en scenario-onderzoek. Hij is momenteel verbonden aan het CDO als vrijwillig wetenschappelijk medewerker.

Philippe Westbroek is doctor in de Elektrochemie (UGent). Na tien jaar als postdoconderzoeker te hebben gewerkt met onder meer een IWT-, een BOF- en NRF-beurs (Zuid-Afrika), is hij van 2008 tot 2013 IOF-mandaathouder geweest aan UGent. Daarna focuste hij zich bij i-Cleantech Vlaanderen twee jaar lang op energie-efficiëntie en energierecuperatie. Sinds 2015 werkt hij bij Tech Transfer van VUB waar hij onderzoeksgroepen helpt bij het uitwerken van EU-projectvoorstellen. Hij wil via Duurzame Dinsdagen mee onderzoeken of ESCO’s een mogelijkheid zijn om het energieverbruik van VUB efficiënter te maken: zuinige verlichting, energie-efficiënte motoren, verwarmingsketels enzovoort). Een multidisciplinaire aanpak, gedragen door VUB’ers met een specifieke kennis op vlak van gebouwen, energie-efficiëntie enzovoort, is hierbij de eerste vereiste.

Ann Van Driessche is marketing- en communicatiedirecteur van de VUB. De uitstraling van de VUB verhogen via een straf inhoudelijk verhaal is haar belangrijkste drive. Vanuit de overtuiging dat VUB meer is dan louter studeren, was ze een van de drijvende krachten achter het WeAreParis-verhaal dat VUB naar aanleiding van de Klimaatconferentie in Parijs bedacht. Omdat de wil om een duurzame universiteit te worden niet stopt met WeAReParis zal ze vandaag uitleggen hoe we medewerkers en studenten kunnen warm kunnen maken om VUB te laten uitgroeien tot een circulaire organisatie die de 5R’s(Refuse, Re-use, Repair, Recycle, rot) van zerowaste in haar werkwijze hanteert.