Crosstalks

21/10/2015 - Kick Off Academic Chair: Equal Access

Info

Date: 
21 Oct 2015
Place: 

ICAB nv, Site Arsenaal, Zaal MADERA, Witte Patersstraat 4, 1040 Brussel

Van 2015 tot 2018 toetst Crosstalks in een reeks van thematische workshops nieuwe trends en initiatieven die zich in de gezondheidszorg aandienen aan de drie kernbegrippen uit ons gezondheidsmodel - betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit - en gaat na welke invloed ze hebben op de verantwoordelijkheid van de verschillende stakeholders en de solidariteit tussen die stakeholders onderling.

Programme: 

Rookverbod, griepvaccins en een vaccin tegen baarmoederhalskanker, terugbetaling van lidgeld voor sport- en fitnesscentra, vet- en suikertaks... De laatste jaren wordt alsmaar meer ingezet op preventie, want voorkomen is beter dan genezen. Maar hoe efficiënt zijn deze maatregelen, en wat is de kost van al die screenings, vaccins en bewustmakingscampagnes? Zijn ze niet te betuttelend, en in welke mate stigmatiseren ze  bepaalde risico- en focusgroepen? Vanuit deze wergvergadering wil Crosstalks nieuwe inzichten genereren rond preventie in de gezondheidzorg en beleidsgerichte antwoorden fomuleren.

8.30-9.00u.:  Registratie en koffie/thee
9.00-9.10u.:  Verwelkoming door Marleen Wynants (Crosstalks)
9.10-9.20u.:  Inleiding door Julien Brabants (GlaxoSmithKline)
9.20-10.00u.:  Ab Osterhaus (Rijksuniversiteit Utrecht & Center of Infection Medicine and Zoonosis Research, Hannover): 'Preventie van nieuwe virusinfecties in een veranderende wereld'
10.00-10.30u.:  Luc Bonneux (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut - NIDI, Den Haag): 'De cultuur van de angst. Hoe preventie de gezondheidszorg bedreigt.'
10.30-10.45u.:  Pauze
10.45-12.30u.:  Discussie en voorstellen

 

Registration

Alleen op uitnodiging. Wenst u deel te nemen aan de workshop, maar ontving u van ons geen uitnodiging, neem dan contact op met goedele.nuyttens@vub.ac.be

Bios / Slides

Luc Bonneux is arts, epidemioloog en publicist. Hij was tropenarts in een basisgezondheidszorgproject van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Hij studeerde epidemiologie in Londen, en schreef zijn dissertatie over de aids-epidemie. Hij leerde er ook de beperkingen van kankerscreening. Hij promoveerde op een doctoraat over het gebruik van gezondheidseconomische e.a. modellen bij niet-overdraagbare verouderingsaandoeningen. Hij werkt momenteel (weer) als arts ouderengeneeskunde in Den Haag.

Prof. Ab Osterhaus was tot juli 2014 hoofd van het departement Virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam. Momenteel is hij hoogleraar virologie aan de faculteit Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij is tevens directeur van het Center of Infection Medicine and Zoonosis Research en gastprofessor aan de University of Veterinary Medicine in Hannover. Hij zetelt in de redactie van meerdere wetenschappelijke publicaties en kreeg al tal van wetenschappelijke onderscheidingen. In de afgelopen 20 jaar heeft Ab Osterhaus verschillende ‘nieuwe’ virale pathogenen geïdentificeerd en is hij auteur van meer dan 1100 artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.

Prof. Kris Thielemans was trained as an MD at the Vrije Universiteit Brussel (VUB), spent some years in the Laboratory of Dr. R. Levy at the Department of Oncology at the Stanford University Medical School (Ca, USA) and obtained a PhD degree. Harnessing the immune system to combat cancer is the main focus of his work. He manages the Laboratory of Molecular and Cellular Therapy (LMCT) at the VUB for more than 30 years with a main focus on immune-therapeutic translational research and therapeutic vaccine development, including clinical trials for the treatment of cancer and HIV. He is founder of the spin-off company eTheRNA to develop and implement mRNA based immunotherapy.