Crosstalks

21/10/2015 - Gastcollege door viroloog en influenza-deskundige Ab Osterhaus

Info

Foto Ab Osterhaus
Date: 
21 Oct 2015
Place: 

Brussels Health Campus, Auditorium Brouwer, Laarbeeklaan 103, 1090 Jette

Tot het begin van de vorige eeuw waren in de westerse wereld infectieziekten in ongeveer vijftig procent van de sterfgevallen bij de mens de doodsoorzaak. Proper drinkwater en de aanleg van rioleringen, maar ook de ontwikkeling van vaccins en antimicrobiële middelen herleidden dat percentage de volgende decennia tot enkele procenten. De uitroeiing van infectieziekten leek plotseling haalbaar. Als gevolg van de toenemende globalisering, domesticatie, urbanisatie, industrialisatie en kolonisatie nam het aantal nieuwe infectieziekten of infectieziekten waarvan we dachten dat ze uitgeroeid waren de laatste tijd toch toe. Voorbeelden zijn aids, vogelgriep, SARS, MERS en ebola. Virussen afkomstig van dieren lagen hier aan de oorsprong. Aangepast aan de nieuw binnengevallen soort maakten ze de weg vrij voor een ongekende spreiding, met dramatische gevolgen voor de volksgezondheid, het dierenwelzijn, de voedselvoorziening, de economie en de biodiversiteit. In zijn lezing vertelt Ab Osterhaus hoe we ons in de toekomst kunnen beschermen tegen dit soort dreigingen.

Programme: 

14.00-15.00u. - Lezing door Ab Osterhaus (Rijksuniversiteit Utrecht en directeur Center of Infection Medicine and Zoonosis Research, Hannover): 'Aids, vogelgriep, ebola, SARS en MERS-CoV... wat volgt?' Over nieuwe dreigingen vanuit de dierenwereld en hoe we ons in de toekomst tegen deze oude en nieuwe ziekten kunnen beschermen.

15.00-15.30u. - Vraag en Antwoord

Registration

Gratis deelname, maar inschrijven is verplicht. KLik hier voor de online inschrijvingsmodule.

Bios / Slides

Ab Osterhaus is hoogleraar Virologie aan de Medische Faculteit van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en hoogleraar virologie aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en werd onlangs bekroond met de Koninklijke onderscheiding van Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Voorts zetelt hij in de redactie van veel wetenschappelijke publicaties en kreeg hij al tal van verschillende wetenschappelijke onderscheidingen In de afgelopen twintig jaar, heeft Ab Osterhaus verschillende 'nieuwe' virale pathogenen geïdentificeerd en is hij auteur van meer dan zeshonderd wetenschappelijke artikelen.

Report

Complex relationships between the human and animal species have never ceased to evolve since the emergence of the human species and have resulted in a human-animal interface that has promoted the cross-species transmission, emergence and eventual evolution of a plethora of infectious pathogens. Remarkably, most of the characteristics of the human-animal interface -as we know it today- have been established long before the end of our species pre-historical development took place, to be relentlessly shaped throughout the history of our species. More recently, changes affecting the modern human population worldwide as well as their dramatic impact on the global environment have taken domestication, agriculture, urbanization, industrialization, and colonization to unprecedented levels. This has created a unique global multi-faceted human-animal interface, associated with a major epidemiological transition that is accompanied by an unexpected rise of new and emerging infectious diseases. Until the beginning of the last century, infectious diseases were the major cause of mortality of humankind. Around 1900 infectious diseases caused an estimated fifty percent of all deaths in the western world. In the following decades, this percentage decreased to a few percent. This was largely due to the implementation of public health measures such as the installment of sewage and clean drinking water systems, but also to the development of vaccines and antimicrobial compounds. A major success in this regard was the eradication of smallpox through a worldwide vaccination campaign orchestrated by the World Health Organization (WHO). Stimulated by these successes certain policymakers and scientists predicted that all infectious diseases of humankind would be brought under control. Paradoxically the following decades confronted the world with an ever-increasing number of emerging or re-emerging infectious diseases, some causing true pandemics. Striking examples were the emergence of AIDS, Avian flu, SARS, MERS, and Ebola. Viruses spilling over from animal reservoirs caused these disease outbreaks. A complex mix of predisposing factors in our globalizing world, linked to major changes in our social environment, technology and global ecology ,collectively created opportunities for viruses to infect new hosts. Subsequent adaptation to the newly invaded species then paved the way for an unprecedented spread with dramatic consequences for public health, animal health, animal welfare, food supply, economies, and biodiversity. Importantly, these developments are largely paralleled by medical, technological, and scientific progress, continuously spurred by our never-ending combat against pathogens. Investment in a better understanding of the human-animal interface will therefore offer humankind a future head start in the never-ending battle against infectious diseases. Recent events like the emergence in humans of avian influenza, MERS and Ebola**, have highlight the urgent need for this investment.

 

*Reperant LA, Cornaglia G, Osterhaus AD. Curr Top Microbiol Immunol. 2013

**Reperant LA, van de Burgwal LH, Claassen E, Osterhaus AD. Science 2014