Crosstalks

2015-2016: Redelijk Eigenzinnig: Nadenken over Mens en Maatschappij

Intro

Redelijk Eigenzinnig vormt het motto van de VUB. Vanaf academiejaar ‘15-‘16 is het ook de titel van een interdisciplinair opleidingsonderdeel en lezingenreeks.

De mens-, maatschappij- en onderwijsvisie van de VUB is gebaseerd op de fundamentele waarden van vrije meningsuiting, sociale bewogenheid, kritische vorming en verantwoordelijkheid. Als enige Vlaamse universiteit stelt de VUB uitdrukkelijk humanistische waarden en het principe van vrij onderzoek centraal.

Vertrekkende van deze waarden wil 'Redelijk Eigenzinnig: Nadenken over Mens en Maatschappij' aanzetten om zonder vooroordelen en dogma’s na te denken over belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

About

Redelijk Eigenzinnig vormt het motto van de VUB. Vanaf academiejaar ‘15-‘16 is het ook de titel van een interdisciplinair opleidingsonderdeel en lezingenreeks.

De mens-, maatschappij- en onderwijsvisie van de VUB is gebaseerd op de fundamentele waarden van vrije meningsuiting, sociale bewogenheid, kritische vorming en verantwoordelijkheid. Als enige Vlaamse universiteit stelt de VUB uitdrukkelijk humanistische waarden en het principe van vrij onderzoek centraal.

Vertrekkende van deze waarden wil 'Redelijk Eigenzinnig: Nadenken over Mens en Maatschappij' aanzetten om zonder vooroordelen en dogma’s na te denken over belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

De lezingenreeks is opgebouwd uit vier modules. Elke module belicht een relevant maatschappelijk thema vanuit verschillende disciplines. Dat gebeurt aan de hand van een inleidende lezing, gevolgd door een participatief debat. De lezingen vinden plaats op verscheidene Brusselse locaties. Het thema voor academiejaar 2015-2016 is duurzaamheid.

 

Meer info en een gedetailleerd programma vind je op de website van Redelijk Eigenzinnig.

Partners

        

   

Organisation

Titularis:

Karl Verstrynge (LW/ES)

 

Co-titularissen:

Evert Zinzen (LK)

Els Dumortier (RC)

Jan Danckaert (WE)

Willem Distelmans (GF)

Gily Coene (LW)

Dirk Lefeber (IR)

Joke Bauwens (ES)

Koen Lombaerts (PE)

 

Onderwijsbegeleiders:

Sophie Withaeckx

Linde Moriau

 

Onderwijsexperten:

Yvette Michotte (Vicerector Onderwijs)

Jolein De Ridder

Stijn Van Achter