Crosstalks

06/10/2015 - Bezet de stad: De burger als regisseur

Info

Date: 
6 Oct 2015
Place: 

Bozar, Ingang via Cinematek, Baron Hortastraat 9, 1000 Brussel

Part of project: 
(2009-...): Campustalks

Al decennialang is de stad een broedplaats voor verandering en vernieuwing. De publieke ruimte in de stad is anno 2015 de plek bij uitstek voor vernieuwing en innovatie, maar ook voor creatie en verzet. Via guerrilla-acties, artistieke interventies, en bottom-upinitiatieven zetten burgers aan tot bewustwording en transformatie.

Programme: 

Hoe ziet een plek eruit waarin burgers en kunstenaars alsmaar vaker de rol van regisseur aannemen en de overheid een faciliterende rol krijgt toebedeeld? Crosstalks presenteert een reeks initiatieven of projecten die als doel hebben de stad te transformeren tot een duurzame plek.

Aanvang: 20 u.

Sprekers:

_ Nathalie Snauwaert (Het Spilvarken)
_ Marianne Sneijers & Katrien Boogaerts (The Big Draw - Kunstwerkt)
_ Lotte Stoops (Au bord de l'eau)
_ Jorg De Vriese (City 3)
_ Abdel & Samad (Collectactif)
_ Wouter Hillaert (Hart boven Hard)
_ Emmanuel Bayon (artiste)

 

 

Dit event kadert binnen het verbeeldend stadsfestival BANG! Curated by Saskia De Coster. Wegens bouwwerken kiest KultuurKaffee voor een nomadisch bestaan in Brussel en stelt het samen met een gastcurator twee keer per jaar op verschillende plaatsen een multidisciplinair programma samen. Najaar 2015 ontvangt auteur Saskia De Coster haar festivalgasten in Bozar.

Een initiatief van KultuurKaffee i.s.m. Andermansland

 

 

 

Registration

Gratis toegang, maar registreren is wel noodzakelijk. Klik hier om online in te schrijven.

Bios / Slides

Katrien Boogaerts en Marianne Sneijers werken beiden voor KUNSTWERKT. Na twee succesvolle edities in Gent (2013) en Antwerpen (2014) zet KUNSTWERKT in samenwerking met Leuvense partners The Big Draw Leuven op (7-11 oktober 2015). Daarmee wordt Leuven de derde Belgische stad die iedereen aan het tekenen wil krijgen. Net als Londen, Barcelona, Berlijn, wordt het nu een van de steden waar het internationale tekenfestival plaatsvindt.
Op het programma staan onder meer workshops, wandelroutes, tentoonstellingen, lezingen en vooral tekenacties doorheen heel de stad. Op zo veel mogelijk plaatsen gaan mensen aan de slag met potlood, papier, inkt, maar ook met technologie en nieuwe materialen.

Collectactif is een groep personen die een gemeenschappelijk doel hebben: in een horizontale solidariteitsstructuur onverkocht voedsel van de 'Abattoir'-markt recupereren, delen en transformeren en zo de strijd aangaan tegen voedselverspilling en voedselonzekerheid. Collectactif wordt mee mogelijk gemaakt door de participatie van marktkramers, die mee de armoede en de voedselverspilling willen bestrijden. De administratieve positie van de medewerkers van Collectactif (zonder papieren) maakt van hen een soort van 'tweederangsburgers'. Daarom hebben ze beslist om het recht op burgerschap op te vorderen en ten volle uit te oefenen. Met uw aanwezigheid op de gastentafels die ze organiseren in samenwerking met de vzw’s Communa en Toestand, helpt u hen hun doelen te verwezenlijken! Collectactif est un groupe de personnes, unis par des objectifs communs: (1) Monter une structure de solidarité horizontale. (2) Récupération, Partage et Transformation des invendus au marché des Abattoirs. (3) Lutter contre le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire en utilisant les aliments qui auraient été jetés à la poubelle. Leur autonomie alimentaire est assurée par une participation des marchands, sensibilisés sur la question de la pauvreté et directement impliqués dans une solution durable luttant contre le gaspillage. Leur contribution, est basée sur une collaboration solidaire. Étant donné que leur situation administrative les place dans une position de citoyen de seconde zone (sans papiers), ils ont pris la décision de saisir ce droit et de l’exercer pleinement. Avec votre présence dans les tables d’hôtes qu'ils organisent en collaboration avec les ASBL Communa et Toestand, vous aidez à leurs objectifs.

Jorg De Viese is coördinator bij City3, een Brusselse doe-tank voor interventie in (het debat omtrent) de inrichting en vormgeving van de fysieke leefomgeving. Via ontwerpateliers, workshops, artistieke projecten, interventies en installaties in de publieke ruimte, lezingen en debatten poogt City3 om mee te bouwen aan een duurzame en stimulerende stad. Ze bieden een kader voor de toetsing van ideeën en de uitwisseling van kennis, ervaring en contacten, om vervolgens tot actie over te gaan. City3 brengt mensen en organisaties samen die een essentiële en geëngageerde bijdrage willen leveren aan het debat over de vormgeving en inrichting van de leefomgeving.

After studying art history and theater & film sciences, Lotte Stoops created multiple works for theater. Curiosity & the importance of 'real' encounter characterized her interventions and performances in the public space in which she started to experiment with film. Lotte Stoops traveled extensively and worked in a 24/24 intervention team for children in crisis situations. Nowadays, she reunites her assembled expertise and social engagement in the making of documentaries, multidisciplinary artwork and... Au bord de l'eau. Au bord de l'eau is a growing local citizen dream in 1020 BXL to break through the horrible fences around the Monument of Labor of Constantin Meunier and reappropriate the imprisoned green space with wonderful waterfront view on the canal. By organizing open fence events, Au bord de l'eau makes this forgotten site visible & livable again. Every animated neighborhood gathering gives way to new ideas from the locals. They get integrated in the next steps towards the so necessary outside 'get together' with activities of neighborhood associations, local artists, a summer bar, BBQ-facilities... or just a transat in the grass to watch the ships go by.

Nathalie Snauwaert is coördinator bij vzw Het Spilvarken. Het Spilvarken begon in 2014 met een onderzoek naar de herintroductie van het varken in de stad. Sindsdien zetten op verschillende locaties in Gent varkens afval om tot voedsel. Stadsvarkens ruimen echter niet alleen ons afval op, ze zorgen ook voor een zichtbare verduurzaming op straat en zorgen voor meer natuur in de stad. Eén van de meervoudige voordelen zijn milieuwinsten. Voor 1 kg industrieel varkensvlees is er namelijk ook bijna 1 kg soja nodig als voer voor dat varken. Het verbouwen van soja leidt tot vervuiling, uitstoot van broeikasgassen, verlies van biodiversiteit en kostbare gronden. Per spilvarken sparen we dus meer dan 200 m² uit in vergelijking met een industrieel varken. Dat betekent ook heel wat minder energieverbruik (15 liter benzine) en CO2-uitstoot voor transport naar de supermarkt.

Wouter Hillaert‘s academic track record includes Languages, Scandinavian Studies and Theatre Studies. Since 2002 he has worked as a freelance theatre critic for De Morgen, De Standaard and Klara and writes about theater in various national and international journals. He is affiliated with rekto:verso, a Flemish alternative cultural magazine and he is one of the pacesetters of Hart Boven Hard, an activist citizens’ movement that was founded in in 2014.