Crosstalks

06-12-2016 - Duurzame Dinsdagen #3: De transitie naar een koolstofarme samenleving

Info

Date: 
6 Dec 2016
Place: 

Infopunt Europese Commissie, Archimedesstraat 1, 1000 Brussel

Part of project: 
2016: Duurzame Dinsdagen

De VUB streeft ernaar om in al haar activiteiten rekening te houden met de duurzame ontwikkeling van de instelling. Na het bindend klimaatakkoord van Parijs en We Are Paris is de tijd rijp voor nieuwe ambities. Daarom organiseren VUB en Crosstalks drie inspirerende namiddagen waarop studenten, professoren, beleidsmakers, actoren uit het middenveld en de bedrijfswereld duurzaamheidsthema’s verkennen en verdiepen; drie momenten om van denken naar doen te evolueren.

Programme: 

In Parijs werden afspraken gemaakt om de globale temperatuuropwarming beneden 2°C te beperken. Dat houdt in dat westerse landen tegen 2050 hun emissies van broeikasgassen met 80 tot 95% moeten verminderen. Een hele uitdaging, maar tegelijk ook de start van een wereldwijde wedloop met als inzet wie er het meeste zal kunnen profiteren van de explosieve groei in koolstofarme diensten, producten en productieprocessen. Welke opportuniteiten biedt dit voor Vlaanderen, en waar liggen de uitdagingen?

13:30 - Onthaal

14:00 - Introductie door Cathy Macharis

14:15 - Sebastian Oberthür (VUB): ‘Energy and climate policy: European and international regulations’ (ENG)+ Q&A

14:45 - Tomas Wyns (VUB): ‘Een geïntegreerd industrieel en klimaatbeleid voor Vlaanderen' + Q&A

15:15 - Pauze

15:30 - Debat met Karel Debeuf (Raadgever Klimaat, Lucht en Hinder, Kabinet Joke Schauvlieghe), Jonathan Lambregs (BBL), Els Brouwers (Essenscia - hoofd energie en klimaat), gemodereerd door Nic Balthazar

17:00 - Einde

 

Bios / Slides

Sebastian Oberthür is Professor for Environment and Sustainable Development at the Institute for European Studies (IES) at the Vrije Universiteit Brussel (VUB). Trained as a political scientist with a strong background in international law, he is an internationally renowned expert on international and European environmental and climate governance. Prof. Oberthür has published widely and is invited regularly as a speaker at relevant conferences and workshops on these subjects. Before joining the IES in 2005, Sebastian Oberthür was assistant professor at Bamberg University (2001-05) and senior research fellow at the Ecologic Institute in Berlin. He received in his PhD in political science/International Relations from the Free University Berlin in 1995.

Klik hier voor de presentatie van Sebastian Oberthür

Tomas Wyns is a Researcher at the IES. He is working on European and international climate policy, in particular the design of the EU Emissions Trading System, post 2020 industrial and innovation policy and enhancing global climate action under a 2015 international climate agreement.
Tomas has a Master's degree in Physics and is specialised in international relations and conflict management.
Before joining the IES, Tomas worked 5 years as a climate policy officer in the environmental administration of the Flemish government in Belgium, responsible for implementing the European Emissions Trading System and industrial energy efficiency policies. He later joined the European Climate Action Network where he coordinated the European NGO’s activities with regard to Europe’s 2020 climate and energy package, including the implementation of the reviewed EU Emissions Trading System. Tomas finally directed the Center for Clean Air Policy’s European office for two years, where he developed innovative solutions for industrial policy embedded in EU climate and energy action, assisted in the financing and development of National Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) in developing countries and supported Chinese authorities in the design and implementation of a pilot emissions trading system in Hubei province. Tomas has been attending the UNFCCC climate negotiations since 2007, assisting parties and stakeholders with insights into the development of post 2012 international climate action.

Klik hier voor de presentatie van Tomas Wyns

Jonathan Lambregs studeerde Internationale Politiek en
Klimaatbeleid en studeert nu Economie. Hij werkte voor het klimaatsecretariaat van
de Verenigde Naties, was VN-jongerenambassadeur voor de Vlaamse Jeugdraad en is
nu beleidsmedewerker klimaat voor Bond Beter Leefmilieu, de federatie van natuur- en milieuverenigingen. Het zeskoppig beleidsteam van BBL doet studie-, communicatie- en beleidswerk rond de transitie naar een volledig hernieuwbare, circulaire economie.

Klik hier voor de presentatie van Jonathan Lambregs - BBL

Els Brouwers is master in de Bio-ingenieurswetenschappen. Ze begon haar loopbaan in 1997 als wetenschappelijk medewerker in het departement van Toegepaste Mechanica van de KU Leuven, waarna ze van 1998 tot 2006 als proces- en project ingenieur bij Indaver – een industriële afvalverwerker – werkzaam was. In 2003 en 2004 werkte ze als Energie Adviseur voor het Ministerie van Economie, Energie, Export en Wetenschappen. In 2007 startte ze als Energie en Klimaatadviseur bij essenscia, waar ze nu aan het hoofd van het energie en klimaatdepartement staat, dat de beleidsthema’s rond energiemarkten, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en klimaat op Europees, federaal en regionaal niveau behandelt. Daarnaast is Els Brouwers ook bestuurslid van de Vlaamse Regulator de Elektriciteits- en Gasmarkt, alsook van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen.

Klik hier voor de presentatie van Els Brouwers - Essenscia

Karel Debeuf heeft een achtergrond in de wetenschappen en is professioneel altijd actief geweest binnen het milieuthema. Gedurende negen jaar was hij actief als Vlaams milieu-inspecteur, aanvankelijk op een buitendienst, vervolgens op het hoofdbestuur. Sinds 2012 is hij raadgever van de Vlaams minister bevoegd voor leefmilieu. Aanvankelijk was hij bevoegd voor de thema’s lucht, milieu en gezondheid. Vervolgens kwamen daar de thema’s klimaat en Europees/internationaal beleid bij.