Crosstalks

03/11/2015 - Redelijk Eigenzinnig - Debat Module duurzame wetenschap

Info

Date: 
3 Nov 2015
Place: 

Erasmushogeschool Brussel, campus Dansaert-Bloemenhof, Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel

'Open wetenschap' houdt de belofte in om wetenschap productiever, transparanter, aansprakelijker te maken, en om wetenschappelijke excellentie te stimuleren. Dit werd bevestigd door een overweldigende meerderheid van respondenten in “Science 2.0.: Science in Transition”, een door de Europese Commissie uitgevoerde publieke consultatie (2014). Maar welke evoluties inzake wetenschap en onderzoek kunnen we verwachten ten gevolge van de nieuwe digitale mogelijkheden, het alsmaar meer geglobaliseerde wetenschapssysteem en de groeiende maatschappelijke vraag naar oplossingen voor de grote uitdagingen van onze tijd? Debat naar aanleiding van de lezing van Prof. J.-C. Burgelman van 20 oktober 2015.

Programme: 

Debat naar aanleiding van de lezing van Prof. dr. J.-C. Burgelman van 20 oktober 2015 over 'open wetenschap'.

Met Prof. Dr. Jenneke Christiaens, Dr. Ruud Abma, Prof. Dr. Jorgen D’Hondt, Prof. Dr. Sylvia Wenmackers.

Moderator: Dr. Yoni Van Den Eede

 

Registration

Enkel niet-VUB-studenten of VUB-studenten die niet zijn ingeschreven voor het vak ‘Redelijk Eigenzinnig’ dienen zich in te schrijven voor deze lezing.

Klik hier voor de online registratiemodule op de website van Redelijk Eigenzinnig

 

 

 

Bios / Slides

Dr. Yoni Van Den Eede is postdoctoraal onderzoeker (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen) aan het Centrum voor Ethiek en Humanisme (ETHU) en Culture, Emancipation, Media & Society (CEMESO) van de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek draait rond techniek-, media- en cultuurfilosofie. Hij publiceerde onder andere Mens en media (LannooCampus, 2014) en meest recent Vanzelf. Tegen het efficiëntiedenken en de doelmatigheidscultuur (Acco, 2015).

Prof. Dr. Jenneke Christiaens is voltijds hoofddocent verbonden aan de vakgroep Criminologie en verricht voornamelijk onderzoek op het historisch criminologische en het jeugdcriminologische domein. Ze is ook voorzitter van de Ethische Commissie Humane Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel.

Dr. Ruud Abma is cultuurpsycholoog en verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceert over de geschiedenis en filosofie van de sociale wetenschappen, o.a. Over de grenzen van disciplines. Plaatsbepaling van de sociale wetenschappen (2011) en De publicatiefabriek. Over de betekenis van de affaire-Stapel (2013).

Prof. Dr. Jorgen D’Hondt, elementaire deeltjes-fysicus, onderzoekt hoe de kleinste bouwstenen van de natuur het universum rondom ons opbouwen. Na jarenlang experimenteren met de deeltjesversneller te CERN, was hij in 2012 medeontdekker van het Brout-Englert-Higgs deeltje. In 2013 werd hij door het World Economic Forum uitgeroepen tot Young Scientist 2013. Hij is lid en was ook voorzitter van de Jonge Academie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België.

Prof. Dr. Sylvia Wenmackers studeerde theoretische fysica (UGent, 2002). Ze werkte als assistent in de materiaalfysica aan biosensoren op basis van synthetisch diamant, waarmee ze een doctoraat in de fysica behaalde (UHasselt, 2008). Na een jaar als postdoc, verlegde ze haar onderzoek naar de grondslagen van kansrekening. Op basis van dit onderzoek behaalde ze een tweede doctoraat, ditmaal in de wetenschapsfilosofie (RuGroningen, 2011). Sinds oktober 2014 is ze aangesteld als onderzoeksprofessor aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.