Crosstalks

02/12/2015 - Crosstalks After Work #3

Info

Date: 
2 Dec 2015
Place: 

U-Residence, Groene Zaal, Generaal Jacqueslaan 271, 1050 Brussel

Part of project: 
2014-...: Crosstalks after work

Tijdens de Crosstalks After Work netwerkmomenten geeft Crosstalks het woord aan VUB-alumni die hun loopbaan niet in academische context hebben uitgebouwd, maar die door hun dynamiek, originele aanpak en visie een verschil maken voor de nationale en internationale context waarin ze zich bewegen. In het kader van We Are Paris en de klimaattop in Parijs nodigt Crosstalks voor deze derde Crosstalks After Work vier alumni uit die elk op hun beurt hun steentje bijdragen aan een beter klimaat.

Programme: 

18.30u.: Registratie

19.00u.: Verwelkoming Marleen Wynants (Crosstalks)

19.10u.: Korte presentaties door VUB-alumni

Marc Schepers (CEO CityDepot)

Filip Boelaert (Secretaris-generaal Dept. Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaamse Overheid)

Joke Wellens (Duurzaamheidscoördinator Pukkelpop)

20.00u.: Gesprek met de VUB-alumni over hoe zij vanuit hun job hun steentje bijdragen aan een betere mobiliteit in België. Moderatie: Cathy Macharis (MOBI)

20.30u: Receptie

Bios / Slides

Marc Schepers, CEO van CityDepot, heeft 20 jaar ervaring in het coördineren en beheren van projecten in het domein van mobiliteit en stadsontwikkeling. Hij studeerde af als licentiaat in de Geografische Wetenschappen, met de optie Geografische InformatieSystemen aan de Vrije Universiteit Brussel. Eerst verbonden aan de VUB en later aan de Universiteit Leuven was hij als sleutelpersoon betrokken bij projecten op het raakvlak van GIS en mobiliteit. Hij vervolgde zijn loopbaan als product manager van grootschalige Europese en Vlaamse mobiliteitsprojecten voor TRITEL. Aan het Vlaams Instituut voor Mobiliteit was hij vooral actief in het domein van stedelijke distributie. Voortbouwend op zijn ervaring in stedelijke distributie verfijnde hij in Hasselt het concept van CityDepot, een groeibedrijf dat in enkele jaren tijd is uitgegroeid tot de specialist en autoriteit in slimme stadsdistributie.

Filip Boelaert is Secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Hij is geboren in Brussel (Etterbeek) en behaalde er het diploma van ingenieur-architect aan de Vrije Universiteit Brussel. Die studies vulde hij later nog aan met onder meer gespecialiseerde opleidingen in GIS, ruimtelijke planning en verkeer & vervoer…
In 2002 werd hij celhoofd Verkeer en Mobiliteit bij AWV. Focus: verkeerstellingen, signalisatievergunningen, verkeersstudies. De eerste verkeersmodellen waren net operationeel. Een jaar later werd hij beleidsingenieur (projectleider voor de beleidsplanning) en ging hij zich bezighouden met de beleidscoördinatie van de provinciale afdelingen en meer in het bijzonder met de zogeheten ‘gevaarlijke punten’, verkeerssituaties in Vlaanderen die bij voorrang om een oplossing vroegen.
Nog een jaar later kwam de kabinetschef van minister Kris Peeters (toen op Mobiliteit en Openbare Werken) hem daar wegplukken. Hij zou drie jaar lang voor Peeters werken, aanvankelijk als raadgever, daarna als adjunct-kabinetschef…
Van 2009 tot maart 2014 was hij kabinetschef voor Vlaams minister Crevits

Joke Wellens studeerde in 2009 af aan de Vrije Universiteit Brussel als bio-ingenieur (cel- en genwetenschappen). Voor haar scriptie deed ze onderzoek naar nanobodies, kleine antilichamen aanwezig in Camelidae. Vanaf dan is ze samen met haar vader, die dierenarts is, ook lama's beginnen te verzorgen voor de VUB. Na haar studies is Joke Wellens nog drie jaar als assistent en onderzoekster aan de VUB blijven werken. Van 2012 tot 2014 heeft ze als Project Engineer bij het farmaceutisch bedrijf Genzyme in Geel gewerkt.
In oktober 2014 richtte ze het bedrijf Lamasté BVBA op en sindsdien kruipt het grootste deel van haar tijd in het verzorgen van lama's die voor onderzoek naar nanobodies gebruikt worden. Naast het runnen van Lamasté BVBA werkt ze ook als duurzaamheidscoördinator voor Pukkelpop.